Điều khoản sử dụng

Bằng việc ghé thăm website 7ball.link và sử dụng các Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc với điều khoản Sử dụng của chúng tôi bao gồm

1.Từ chối đảm bảo

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website 7ball.link và sử dụng các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà Bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ với tất cả sự rủi ro.

2.Quy định sử dụng website

Nghiêm cấm các hành vi sao chép, copy nội dung trên 7ball.link đi nơi khác. Mà chưa được sự cho phép của đội ngũ Admin 7ball.

3.Giới hạn trách nhiệm

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ nếu bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới chúng tôi liên quan đến bất kỳ sự vi phạm chính sách bảo mật nào do việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm với các nội dung và thông tin cung cấp cho chúng tôi

Các đường link dẫn ra ngoài trang 7ball.link khi người dùng click vào thì 7ball không còn trách nhiệm với các bạn. Mọi thông tin bạn cung cấp cho bên thứ 3 đều không thuộc quyền sở hữu của 7ball.’

Sau khi người dung đăng ký 7ball.link, tất cả các thao tác được đăng nhập bằng tài khoản cá nhân đã đăng ký, đều được coi là có hiệu lực. các bạn có trách nhiệm tự bảo vệ tài khoản, mật khẩu và quyền riêng tư, dữ liệu thông tin cá nhân khác của mình. Nếu các bạn bảo vệ dữ liệu cá nhân không đúng cách, tài khoản có thể bị đánh cắp (bên thứ ba (Chương trình, người ngoài sử dụng). Sau khi phát hiện, người dùng cần thông báo ngay cho đại lý cấp trên hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng trực tuyến của 7ball để khóa tài khoản và sửa đổi thông tin nhằm tránh các tổn thất. 7ball sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường về việc tổn thất tiền và tài sản trong trường hợp trên.

6.Thay đổi nội dung điều khoản

7ball.link có quyền sửa đổi và cập nhật các điều khoản và quy tắc trò chơi theo thời gian. Khi người dùng tiếp tục sử dụng các dịch vụ 7ball sau khi các sửa đổi và cập nhật ở trên được công bố và có hiệu lực, các bạn được coi là đã đồng ý và chấp nhận các sửa đổi và cập nhật các điều khoản và quy tắc của 7ball.

Tắt Quảng Cáo [X]
K8